Friday, December 3, 2010

Korban Amalan Mulia

Binatang korban adalah binatang yang disembelih pada hari-hari Nahr dengan syarat-syarat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Adapun haiwan yang disembelih bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, maka ia tidak disebut sebagai korban, seperti ternak yang disembelih untuk dijual, dimakan dan untuk jamuan tetamu.

Di samping itu ternakan yang yang disembelih bukan pada hari-hari Nahr juga tidak boleh disebut sebagai haiwan korban, walaupun diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Juga tidak boleh disebut sebagai korban haiwan yang disembelih dengan niat akikah, dam haji Tamattu ', dam haji Qiran, hukuman kerana meninggalkan salah satu kewajiban haji ataupun melakukan salah satu larangan haji. Juga tidak boleh disebut korban haiwan yang disembelih sebagai hadiah untuk tanah Haram dan para fakir miskin di dalamnya.
Tujuan dari penyembelihan haiwan korban adalah bersyukur kepada Allah ta'ala atas nikmat hidup yang Dia berikan sehingga ke hari-hari utama pada bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana kesyukuran Nabi Ibrahim A.Ş. dengan menyembelih seekor domba jantan yang besar kerana kehidupan anaknya, Ismail as. Di samping itu, penyembelihan korban sebagai implementasi dari rasa syukur kepada Allah ta'ala atas izin-Nya untuk menyaksikan hari-hari besar tersebut dan ke atas taufik-Nya untuk beramal soleh. Karena hari-hari tersebut termasuk hari-hari terbaik Allah ta'ala yang Dia gunakan untuk bersumpah di dalam firman-Nya,Maka hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari bahagia kerana seorang muslim telah mampu menunaikan ketaatan kepada Allah dan mendapatkan taufik-Nya serta redha-Nya. Hal ini agar seorang muslim terbiasa menjadikan kebahagiaannya, kesedihannya dan pemberiannya murni kerana Allah semata-mata. Juga agar dia hidup dan mati untuk Allah semata-mata.Ibadah korban disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijmak "Katakanlah," Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. "(Yunus: 58).Islam sebagai agama yang benar mengajarkan kepada para pengikutnya untuk kebahagiaan mereka hanya untuk Allah, kerana Allah dan berkat anugerah Allah."Demi waktu fajar, dan malam yang sepuluh." (Al-Fajr: 1-2).Rasulullah saw. juga bersabda tentangnya,((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام)). يعني أيام العشر, قالوا: يا رسول الله, ولا الجهاد في سبيل الله? قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء))."Tidak ada satu hari pun yang amal soleh di dalamnya lebih disukai Allah 'azza wajalla dari hari-hari ini". Maksudnya sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah tidak juga jihad fi sabilillah?" Rasulullah saw. menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali seorang lelaki yang pergi berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya kemudian keduanya tidak kembali sama sekali". (HR. Bukhari dan yang lain dari Ibnu Abbas).
'.Dalam Al-Quran Allah berfirman:,
"Maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu; dan berkorbanlah." (Al-Kautsar: 2).

Di antara tafsir ayat ini adalah lakukanlah sembahyang Ied dan sembelihlah korban berupa unta dan sebagainya.Adapun dalil dari Sunnah, maka ada yang berupa Sunnah Qauliyah dan ada juga Sunnah fi'liyah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah saw. bersabda,
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"Barang siapa mempunyai kemampuan sedangkan dia tidak menyembelih korban, maka jangan mendekati tempat sembahyang kami".

Anggota keluarga yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab penyembelih tersebut. Dan maksud dari sunah kifayah adalah gugurnya tuntutan untuk melakukannya dari semua orang jika telah dilakukan oleh salah seorang dari mereka, bukan setiap mereka mendapatkan pahala dari korban itu, kecuali jika orang yang menyembelih berniat mengikutkan mereka dalam pahala korban tersebut.
Abu Ayub al-Ansari r.a. berkata, "Dulu kami menyembelih seekor kambing atas nama diri kami dan ahli-ahli keluarga kami. Setelah itu orang-orang saling membanggakan diri, sehingga penyembelihan korban menjadi alat untuk berbangga-bangga ". (HR Malik dan dishahihkan oleh Nawawi dalam al-Majmu')
Sebahagian ulama berpendapat bahawa undang-undang meyembelih korban adalah wajib. Di antara ulama yang berpendapat wajib adalah Abu Hanifah dan Malik dalam salah satu pendapatnya.Di antara para ulama yang berpendapat bahawa hukumnya sunah, ada yang berpendapat bahawa ia adalah sunah 'ain yang hanya berlaku untuk pelakunya saja.Ada juga yang berpendapat bahawa hukumnya adalah sunah 'ain bagi orang yang sendirian dan sunah kifayah bagi satu keluarga. Dan ini adalah pendapat para ulama Mazhab Syafie dan para ulama Mazhab Hambali. Dan pendapat inilah yang kami pilih. Dengan ini, maka satu orang boleh menyembelih korban untuk dirinya sendiri dan untuk ahli keluarganya walaupun dengan seekor kambing.
Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahawa Rasulullah saw. bersabda,ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم, إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها, وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا"Tidak ada ibadah yang dilakukan seorang manusia pada hari Nahr yang lebih Allah sukai melebihi mengalirkan darah.Sesungguhnya kelak pada hari kiamat, haiwan korban itu akan datang utuh dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah itu diterima di sisi Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Oleh kerana itu, hendaklah hati kamu rela dengan ibadah korban itu. "(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Dan Tirmidzi berkata," Ini adalah hadis hasan gharib ", dia ia disahihkan oleh Hakim").

Umat Islam juga berijmak tentang masyruknya menyembelih korban.Adapun hukumnya, maka menurut jumhur ulama ia adalah sunnah mu'akkad, iaitu tidak berdosa jika meninggalkannya, namun seorang muslim yang mampu kehilangan kebaikan yang banyak jika tidak melakukannya.

Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik ra, dia berkata, "Nabi saw. menyembelih korban berupa dua ekor kambing jantan yang besar dan bertanduk. Beliau menyembelih sendiri keduanya. Dan ketika menyembelih, beliau membaca basmalah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kaki beliau di atas sisi tubuh keduanya ".

No comments:

Post a Comment

Followers